Planuojama 20 MW biokuro katilinės Beržų g. 6, Panevėžyje eksploatacijos pradžia 2018 m. IV ketv.

Siekdama didinti vietinių atsinaujinančių kuro išteklių naudojimą energijai gaminti ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai, UAB „Biokuro energija“ pastatė vieną moderniausių Europoje biokuro katilinę.

Projektas atitinka ES direktyvas bei LR prisiimtus įsipareigojimus mažinti šiltnamio dujų (CO2) išmetimus bei mažinti iškastinio kuro naudojimą energijos gamyboje.

Šilumos energija termofikacinio vandens pavidalu pagal gautas sąlygas (2016-07-22 Nr. 102-2048-1108) ir 2017-04-18 susitarimą bus tiekiama į AB „Panevėžio energija“ termofikacinį tinklą miesto vartotojams.

Biokuro katilinė su kondensaciniu ekonomaizeriu

 • Connector.

  Vieta

  Beržų g. 6, Panevėžys, Lietuva.

 • Connector.

  Galia

  2×8 MW + 3,9 MW kondensacinis ekonomaizeris.

 • Connector.

  Numatomas katilinės kuras

  Biokuras.

 • Connector.

  Veiklos produktas

  Šilumos energija.

 • Connector.

  Veiklos pagrindinis tikslas

  Šilumos energijos gamyba ir tiekimas..

Katilinėje bus gaminama šilumos energija, kuri bus tiekiama į centralizuotus miesto šilumos tinklus.